Zasady rezerwacji kilkudniowych wycieczek objazdowych

KROK 1

Proszę wybrać interesującą Państwa wycieczkę objazdową.

KROK 2

Proszę zgłosić chęć uczestnictwa mailem na wycieczkipodroznik@wp.pl

lub SMS lub telefonicznie 609 941 775

dane do przygotowania umowy.

  • imię,
  • nazwisko,
  • data urodzenia – do ubezpieczenia
  • nr telefonu i adres e-mail
  • wskazać termin i tytuł imprezy

KROK 3

Proszę oczekiwać na wiadomość e-mailową ( wycieczkipodroznik@wp.pl ) lub telefoniczną od BOT PODRÓŻNIK z potwierdzeniem wpisu na listę uczestników. Przesłane będą również – umowa-zgłoszenie udziału w Imprezie, Warunki Uczestnictwa i Program.

KROK 4

Należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w wycieczkach, wypełnić umowę i odesłać do BOT PODRÓŻNIK na adres mailowy wycieczkipodroznik@wp.pl, lub przekazać osobiście po uprzednim umówieniu się.

KROK 5

Po przekazaniu do Biura podpisanej umowy należy dokonać wpłaty wskazanej kwoty zaliczki. O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia zaliczki nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.

KROK 6

Biuro po otrzymaniu wpłaty pierwszej zaliczki natychmiast prześle potwierdzenie przyjęcia wpłaty co będzie równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji udziału w wycieczce i miejsca w autokarze. Wpłaty kolejnych zaliczek należy dokonywać zgodnie z ustalonym w umowie terminarzem. Wpłaty mogą być dokonane przelewem na konto lub opłatą na poczcie

KROK 7

Ostatnia wpłata powinna nastąpić 20 dni przed terminem wycieczki. W przypadku braku wpłaty może być to uznane za rezygnację z poniesieniem wszelkich konsekwencji – patrz Warunki Uczestnictwa – Rezygnacje.