Kontakt

Biuro Obsługi Turystycznej - PODRÓŻNIK - Jolanta Furyk

Dane firmy:

Biuro Obsługi Turystycznej - PODRÓŻNIK
Jolanta Furyk

NIP: 897-135-30-76

Regon: 930 900 703

Forma płatności; przelew

Telefon:

+48/ 609 941 775

+48/ 509 550 645Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Dolnośląskiego: 523/34/2012

Umowa gwarancji ubezpieczeniowej Signal Iduna PTU SA Warszawa z dnia 18.09.2018 nr M514850